Általános Szerződési Feltételek

 

Alapvető rendelkezések

 1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: "általános szerződési feltételek") a következők:

 

E8company s.r.o.

COMPANY LTD.

ÁFA-SZÁM: SK2120771488

bejegyzett székhely: Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Szlovákia.

 

info@e8shop.sk

(a továbbiakban: "Eladó")

 

 1. A jelen feltételek az Eladó és a www.e8shop.sk weboldalon elérhető webes felületen (a továbbiakban: "Webáruház") található webes felületen keresztül vásárlási szerződést kötő természetes személy (a továbbiakban: "Vevő"), mint fogyasztó, illetve vállalkozási tevékenységén kívül, vagy vállalkozási tevékenységén belül vásárlási szerződést kötő természetes személy (a továbbiakban: "Vevő") kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozzák.
 2. Az általános szerződési feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés bármely eltérő rendelkezése elsőbbséget élvez a jelen általános szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.
 3. A jelen feltételek és az adásvételi szerződés szlovák nyelven jön létre.

 

Információk az árukról és az árakról

 1. Az árukra vonatkozó információkat, beleértve az egyes áruk árát és főbb jellemzőit, az egyes árukra vonatkozóan a webáruház katalógusában találhatók. Az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót, az összes kapcsolódó díjat és az áruk visszaküldésének költségeit, ha azok jellegüknél fogva nem küldhetők vissza a szokásos postai úton. Az árucikkek árai arra az időszakra érvényesek, ameddig az online áruházban megjelennek. Ez a rendelkezés nem zárja ki az egyedileg megállapított feltételek szerinti adásvételi szerződés megkötését.
 2. Az áruknak az online áruház katalógusában történő bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen áruk tekintetében.
 3. Az árucikkek csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről az online áruházban tájékoztatást adunk.
 4. Az áruk vételárára vonatkozó esetleges kedvezmények nem kombinálhatók egymással, kivéve, ha az eladó és a vevő másként állapodik meg.

 

Megrendelés és az adásvételi szerződés megkötése

 1. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a Vevőnél a távoli kommunikációs eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívás költségei) a Vevő viseli. Ezek a költségek nem térnek el az alapdíjtól.
 2. A vevő az árut a következő módokon rendeli meg:
 • a vásárlói fiókján keresztül, ha korábban regisztrált az online áruházban,
 • a megrendelőlap regisztráció nélküli kitöltésével.
 1. A megrendelés leadásakor a vevő kiválasztja az árut, a darabszámot, a fizetési módot és a szállítási módot.
 2. A megrendelés elküldése előtt a vevőnek lehetősége van ellenőrizni és módosítani a megrendelésben megadott adatokat. A Vevő a "Megrendelés megerősítése" gombra kattintva küldi el a megrendelést az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelőlapon szereplő összes kötelező adat kitöltése, valamint a Vevő megerősítése, hogy a jelen általános szerződési feltételeket megismerte.
 3. Az Eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul visszaigazolást küld a Vevőnek a megrendelés beérkezéséről a Vevő által a megrendeléskor megadott e-mail címre. Ez a visszaigazolás automatikus, és nem minősül szerződéskötésnek. A visszaigazoláshoz csatolni kell az Eladó mindenkor hatályos általános szerződési feltételeit. Az adásvételi szerződés csak azt követően jön létre, hogy az eladó a megrendelést megkapta. A megrendelés beérkezéséről szóló értesítés a vevő e-mail címére érkezik.
 4. Abban az esetben, ha a megrendelésben szereplő bármelyik követelményt az Eladó nem tudja teljesíteni, az Eladó módosított ajánlatot küld a Vevő e-mail címére. A módosított ajánlatot az adásvételi szerződés új ajánlatának kell tekinteni, és az adásvételi szerződés ebben az esetben azzal jön létre, hogy a Vevő az ajánlat elfogadását az Eladónak a jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott e-mail címére küldött visszaigazolással igazolja.
 5. Az Eladó által elfogadott valamennyi megrendelés kötelező érvényű. A Vevő a megrendelést mindaddig visszavonhatja, amíg a Vevő nem kap értesítést arról, hogy az Eladó elfogadta a megrendelést. A Vevő a megrendelést az Eladó telefonszámán vagy az Eladó e-mail címére küldött elektronikus üzenetben mondhatja le, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint.
 6. Abban az esetben, ha az Eladó részéről nyilvánvaló technikai hiba történik az áruk árában az online áruházban vagy a rendelési folyamat során, az Eladó nem köteles az árut a Vevőnek ezen az egészen nyilvánvalóan hibás áron szállítani, még akkor sem, ha a Vevőnek a jelen általános szerződési feltételeknek megfelelően automatikus visszaigazolást küldtek a megrendelés átvételéről. [S1] Az Eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Vevőt a hibáról, és a Vevő e-mail címére módosított árajánlatot küld a Vevőnek. A módosított ajánlatot új adásvételi szerződési ajánlatnak kell tekinteni, és az adásvételi szerződés ebben az esetben a Vevő által az Eladó e-mail címére küldött átvételi visszaigazolással jön létre.

 

Ügyfélszámla

 1. A Vevőnek a webáruházban történt regisztrációját követően a Vevő hozzáférhet a vásárlói fiókjához. Vásárlói fiókjából a Vevő árut rendelhet. A Vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut.
 2. A Vevő a vásárlói fiókba történő regisztráció és az árubeszerzés során köteles a valóságnak megfelelő és valós adatokat megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat frissíteni, ha azok megváltoznak. A Vevő által az ügyfélfiókban és az árubeszerzéskor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.
 3. A vásárlói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A Vevő köteles az ügyfélfiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni. Az Eladó nem vállal felelősséget a vásárlói fiókkal való visszaélésért harmadik személyek által.
 4. A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze az ügyfélszámla használatát.
 5. Az Eladó jogosult a felhasználói fiókot megszüntetni, különösen, ha a Vevő hosszabb ideig nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésből és a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő kötelezettségeit.
 6. A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása vagy harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

 

Fizetési feltételek és áruszállítás

 1. A Vevő az Áruk árát és az Áruknak az adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket az alábbi módokon fizetheti meg:
 • utánvétellel az áru átvételekor,
 1. A Vevő a vételárral együtt köteles az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a szerződés szerinti összegben megfizetni az Eladónak. Amennyiben az alábbiakban kifejezetten másként nem rendelkezünk, a vételár tartalmazza az áru kiszállításának költségeit is.
 2. Készpénzes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő.
 3. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevő vételárfizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeg az Eladó bankszámláján jóváírásra kerül.
 4. Az Eladó nem kér a Vevőtől előleget vagy más hasonló jellegű előlegfizetést. A vételárnak az áru elküldése előtti megfizetése nem minősül előlegnek.
 5. Az Eladó az adásvételi nyilvántartásról szóló törvény értelmében köteles a Vevő részére készpénzátvételi elismervényt kiállítani. Ezzel egyidejűleg köteles a beérkezett értékesítést online, majd technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül regisztrálni az adóügyi ügyintézőnél.
 6. Az árut a vevőnek átadja:
 • a vevő által a megrendelésben megadott címre
 • a feladóhivatalon keresztül a vevő által megjelölt feladóhivatal címére,
 1. A szállítási mód kiválasztása a megrendelés során történik.
 2. Az áru kiszállításának és átvételének módjától függő szállítási költségét a vevő megrendelésében és az Eladó megrendelés visszaigazolásában határozzuk meg. Abban az esetben, ha a szállítási mód a Vevő külön kérésére kerül egyeztetésre, a Vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.
 3. Ha az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, a Vevő köteles az árut a szállításkor átvenni. Ha a Vevő oldalán felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell leszállítani, a Vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával vagy az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.
 4. Az áru fuvarozótól való átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. Amennyiben a csomagoláson illetéktelen behatolásra utaló sérülések keletkeznek, a Vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól.
 5. Az Eladó adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az adóigazolást a leszállított áruhoz csatolják.[S2]
 6. A Vevő az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának kifizetésével, beleértve a szállítási költséget is, de nem az áru átvételét megelőzően szerzi meg. Az áru véletlen elvesztéséért, sérüléséért vagy megsemmisüléséért való felelősség az áru átvételének időpontjában, vagy abban az időpontban száll át a vevőre, amikor a vevő köteles volt az árut átvenni, de ezt az adásvételi szerződés megszegésével elmulasztotta.

 

A szerződéstől való elállás

 1. Az a vevő, aki fogyasztói üzleten kívül kötött adásvételi szerződést, jogosult az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül elállni.
 2. Az elállási határidő 14 nap
 • az áru átvételétől számított 14 nap,
 • az utolsó áruszállítás átvételének napjától, ha a szerződés tárgya többféle áru vagy több rész leszállítása
 • az első áruszállítás átvételének időpontjától, ha a szerződés tárgya rendszeresen ismétlődő áruszállítás.
 1. A vevő többek között nem állhat el az adásvételi szerződéstől:
 • a szolgáltatásnyújtásról, ha azt az elállási határidő lejárta előtt az eladó előzetes kifejezett hozzájárulásával teljesítették, és az eladó a szerződés megkötése előtt értesítette a vevőt arról, hogy ilyen esetben nincs joga elállni a szerződéstől, és ha a szolgáltatást teljes egészében teljesítették,
 • olyan áruk szállítása vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek ára az eladó akaratától független pénzpiaci ingadozásoktól függ, és amelyek az elállási határidő alatt bekövetkezhetnek,
 • olyan alkoholtartalmú italok szállítása, amelyek árában a szerződés megkötésekor állapodtak meg, amelyek szállítására csak harminc nap elteltével kerülhet sor, és amelyek ára az eladó akaratától független piaci ingadozásoktól függ,
 • olyan áruk szállítása, amelyeket a vevő kívánságai szerint testre szabtak, egyedi gyártású áruk vagy kifejezetten egyetlen vevőnek szánt áruk,
 • romlandó áruk és olyan áruk szállítása, amelyek természetüknél fogva a szállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredtek más árukkal,
 • olyan lezárt csomagolású áruk szállítása, amelyek egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelyek védőcsomagolása a szállítást követően megsérült,
 • hangfelvételek, képfelvételek, audiovizuális felvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek szállítása, ha azokat védőcsomagolásban adják el, és a vevő ezt a csomagolást kicsomagolta,
 • újságok, folyóiratok vagy magazinok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződés szerinti értékesítést és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését,
 • a nem tárgyi adathordozón történő elektronikus tartalom szolgáltatása, amennyiben a szolgáltatás a vevő kifejezett hozzájárulásával történt, és a vevő nyilatkozott arról, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kifejezése révén elveszíti a szerződéstől való elállás jogát,
 • a módosított, a távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről szóló 102/2014. sz. törvény 7. cikkének (6) bekezdésében említett egyéb esetekben.
 1. Az elállási határidő betartása érdekében a vevőnek az elállási határidőn belül el kell küldenie az elállási nyilatkozatot.
 2. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a Vevő az Eladó által rendelkezésre bocsátott elállási nyilatkozat-mintát használhatja. A Vevőnek az elállási nyilatkozatot az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott e-mail címére vagy kézbesítési címére kell elküldenie. Az Eladó haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a nyomtatvány kézhezvételét.
 3. A szerződéstől elállt Vevő az elállástól számított 14 napon belül köteles az árut az Eladónak visszaküldeni. A Vevő viseli az áru Eladónak történő visszaküldésének költségeit, még akkor is, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza a szokásos postai úton.
 4. Ha a Vevő eláll a szerződéstől, az Eladó köteles a Vevőtől kapott valamennyi pénzt, beleértve a szállítási költségeket is, a Vevőnek ugyanilyen módon haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszatéríteni. Az Eladó csak akkor téríti meg a Vevőnek más módon, ha a Vevő ehhez hozzájárul, és ha az Eladónál nem merülnek fel további költségek.
 5. Ha a Vevő az Eladó által felajánlott legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az Eladó a Vevőnek az áru szállítási költségét a felajánlott legolcsóbb szállítási módnak megfelelő összegben téríti meg.
 6. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszegeket a vevőnek visszafizetni, mielőtt a vevő az árut az eladónak átadta vagy igazolta, hogy az árut az eladónak elküldte.
 7. Az árut a vevőnek sérülésmentesen, kopásmentesen és szennyezetlenül, valamint lehetőség szerint eredeti csomagolásban kell visszaküldenie az eladónak. Az Eladó jogosult az áruban keletkezett kár megtérítése iránti igényét egyoldalúan beszámítani a Vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.
 8. Az Eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, ha az áru készlethiányos, nem áll rendelkezésre, vagy ha az áru gyártója, importőre vagy beszállítója megszüntette az áru gyártását vagy importját. Az Eladó erről haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt a megrendelésben megadott e-mail címen keresztül, és az adásvételi szerződéstől való elállásról szóló értesítéstől számított 14 napon belül a Vevőtől a szerződés alapján kapott valamennyi pénzt, beleértve a szállítási költséget is, ugyanilyen módon, vagy adott esetben a Vevő által meghatározott módon visszatéríti.

 

Hibás teljesítésből eredő jogok

1. Az Eladó felelős a Vevővel szemben azért, hogy az Áruk átvételkor hibátlanok legyenek. Az eladó különösen azért felel a vevővel szemben, hogy az áru átvételének időpontjában a vevő átvette az árut:

 • az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, megállapodás hiányában pedig azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a vevő az áru jellegére tekintettel és az eladó reklámja alapján elvárt,
 • az áru alkalmas arra a célra, amelyre az eladó állítása szerint szánták, vagy amelyre az ilyen jellegű árukat általában használják,
 • az áru megfelel a megállapodás szerinti minta vagy minta minőségének vagy kivitelezésének, ha a minőséget vagy kivitelezést a megállapodás szerinti minta alapján határozták meg,
 • az áru a megfelelő mennyiségben vagy súlyban van; és
 • az áruk megfelelnek a jogszabályok követelményeinek.
 1. Ha a hiba az áru vevő általi átvételétől számított hat hónapon belül válik nyilvánvalóvá, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt. A vevő jogosult a fogyasztási cikkek átvételétől számított huszonnégy hónapon belül felmerülő hiba miatt jogokat érvényesíteni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az alacsonyabb áron értékesített árukra olyan hiba miatt, amelyért az alacsonyabb árat kikötötték, az áruk szokásos használatból eredő elhasználódására, a használt árukra olyan hiba miatt, amely megfelel annak a használati vagy elhasználódási foknak, amellyel az áru a vevő általi átvételkor rendelkezett, vagy ha ez az áru jellegéből nyilvánvaló.
 2. Hiba esetén a Vevő reklamációt nyújthat be az Eladóhoz és követelheti:
 • ha olyan hibáról van szó, amely orvosolható:

- az áru hibájának ingyenes eltávolítását,

- az áru cseréjét új árura,

 • ha a hiba nem orvosolható:

- ésszerű árengedményt a vételárból,

- a szerződéstől való elállás.

 1. A vevőnek joga van elállni a szerződéstől,
 • ha az áru olyan hibával rendelkezik, amely nem javítható, és amely megakadályozza az áru hibátlanul, megfelelően történő használatát,
 • ha az áru a hiba vagy hibák javítás utáni megismétlődése miatt nem használható megfelelően,
 • ha az árut az áru nagyobb számú hibája miatt nem tudja megfelelően használni.
 1. Az Eladó köteles a reklamációt bármely olyan telephelyen elfogadni, ahol a reklamáció elfogadható, esetleg a székhelyen vagy a telephelyen is. A fogyasztó az eladó által kijelölt személynél is reklamálhat. Ha a fogyasztó panaszát az eladó által kijelölt személy kezeli, ez utóbbi csak a kijavított áru átadásával kezelheti a panaszt, ellenkező esetben a panaszt az eladóhoz kell továbbítani kezelésre. Az eladó köteles a Vevő részére írásbeli igazolást kiállítani arról, hogy a Vevő mikor élt a jogával, mi a panasz tartalma és a panasz kezelésének milyen módját kéri a Vevő, valamint igazolást a panasz kezelésének időpontjáról és módjáról, beleértve a javítás igazolásával és a javítás időtartamával, vagy a panasz elutasításának írásbeli indoklásával.
 2. Ha a fogyasztó panaszt nyújt be, az eladó vagy az eladó által megbízott alkalmazott vagy kijelölt személy köteles tájékoztatni a fogyasztót a hibás teljesítésből eredő jogairól. A fogyasztó döntése alapján, hogy a hibás teljesítésből eredő jogai közül melyiket érvényesíti, az eladó vagy az általa megbízott alkalmazott vagy kijelölt személy köteles haladéktalanul, összetett esetben legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított három munkanapon belül, indokolt esetben, különösen, ha az áru állapotának összetett műszaki felmérése szükséges, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül meghatározni a reklamáció kezelésének módját. A reklamáció kezelési módjának meghatározását követően a reklamációt, beleértve a hiba elhárítását is, azonnal el kell intézni, indokolt esetben a reklamáció később is intézhető. A reklamáció feldolgozása, beleértve a hiba elhárítását is, azonban nem tarthat tovább a reklamáció időpontjától számított 30 napnál. E határidő lejárta lényeges szerződésszegésnek minősül, és a vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől, vagy joga van az árut új árura cserélni. A reklamáció időpontjának a Vevő szándéknyilatkozatának (a hibás teljesítés jogának gyakorlása) az Eladó felé történő kinyilvánítása minősül.
 3. Az Eladó a reklamáció eredményéről a Vevőt a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatja.
 4. A hibás teljesítés joga nem illeti meg a vevőt, ha a vevő a dolog átvétele előtt tudta, hogy a dolog hibás, vagy ha a vevő maga okozta a hibát.
 5. Megalapozott reklamáció esetén a vevő jogosult a reklamációval kapcsolatban ésszerűen felmerült költségek megtérítésére. A vevő ezt a jogát a jótállási idő lejártát követő egy hónapon belül gyakorolhatja az Eladónál.
 6. A Vevőnek választania kell a reklamáció és annak rendezésének módját, ha több lehetőség van.
 7. A szerződő felek jogaira és kötelezettségeire a hibás teljesítésből eredő jogok tekintetében a módosított Polgári Törvénykönyvről szóló 40/1964. sz. törvénycikk 499-510., 596-600. és 619-627. §-ai, valamint a módosított 250/2007. sz. törvénycikk a fogyasztóvédelemről irányadó.

 

Szállítás

 1. A Felek az írásbeli levelezést elektronikus levélben is kézbesíthetik egymásnak.
 2. A Vevő a levelezést az Eladónak a jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott e-mail címre kézbesíti. Az Eladó a levelezést a Vevőnek a Vevő ügyfélszámlájában vagy megrendelésében megadott e-mail címre kézbesíti.

 

Peren kívüli vitarendezés

 1. A Fogyasztónak joga van az Eladóhoz fordulni jogorvoslatért, ha elégedetlen azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait. A fogyasztónak joga van alternatív (peren kívüli) vitarendezés iránti kérelmet benyújtani egy alternatív vitarendezési szervhez, ha az eladó az előző mondat szerinti megkeresésre nemlegesen válaszolt, vagy a feladás napjától számított 30 napon belül nem válaszolt. Ez nem érinti a fogyasztónak a bírósághoz forduláshoz való jogát.
 2. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésére a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet illetékes, székhelye: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, azonosító száma: 17 331 927, amely a fenti célból a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, Központi Felügyelet, Nemzetközi Kapcsolatok és Alternatív Vitarendezés Főosztálya, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, vagy elektronikus úton a ars@soi.sk vagy a adr.@soi.sk címen érhető el, internetes cím: https://www.soi.sk/. Az Eladó és a Vevő között az adásvételi szerződés alapján felmerülő viták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használható.
 3. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó pont a Szlovák Köztársaság Európai Fogyasztói Központja, székhelye: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetes címe : http://esc-sr.sk/.
 4. Az Eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árukat értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést saját hatáskörében a Kereskedelmi Engedélyezési Osztály illetékes Kerületi Hivatala végzi. A Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság felügyeli a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 250/2007. sz. törvény betartását.

 

Záró rendelkezések

 1. Az Eladó és a Vevő közötti minden megállapodásra a Szlovák Köztársaság joga az irányadó. Amennyiben az adásvételi szerződéssel létrehozott kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a Szlovák Köztársaság joga az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező jogszabályok szerinti jogait.
 2. Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 250/2007. sz. törvény értelmében vett magatartási kódexek.
 3. Az Eladó weboldalának minden joga, különösen a tartalom szerzői jogai, beleértve az oldal elrendezését, a fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmakat és elemeket, az Eladót illetik. Tilos a honlapot vagy annak bármely részét az Eladó engedélye nélkül másolni, módosítani vagy más módon felhasználni.
 4. Az Eladó nem vállal felelősséget a webáruházban harmadik fél beavatkozásából vagy rendeltetésellenes használatából eredő hibákért. A Vevő a webáruház használata során nem alkalmazhat olyan eljárásokat, amelyek hátrányosan befolyásolhatják annak működését, és nem tehet olyan lépéseket, amelyek lehetővé tennék számára vagy harmadik személyeknek, hogy a webáruházat alkotó szoftvert vagy egyéb komponenseket manipulálják vagy jogosulatlanul használják, illetve a webáruházat vagy annak bármely részét, illetve a szoftvert a rendeltetésszerű használattal vagy céllal ellentétes módon használják.
 5. Az adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és az nem nyilvános.
 6. A feltételeket az Eladó módosíthatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
 7. Az elállási nyilatkozat mintája a feltételekhez csatolva van.

 

 

Ezek a feltételek 2019.1.1-én lépnek hatályba.